Residents

Residents

Residents feel content, safe and very well looked after. Antokol does not simply serve as a fully functional care institution. The service provided here is heartfelt and sincere; all the carers are dedicated and the religious Sisters bring peace and comfort to all.  The residents often comment ‘what more could we possibly want? We have everything we could wish for here’.

PAST RESIDENTS

Among residents of Antokol there were:

JAN BUSIAKIEWICZ – komandor
JAN DZIEDUSZYCKI – porucznik, hrabia, ziemianin, parlamentarzysta
LEON DUNIN – WOLSKI – pułkownik artylerii konnej, prezes Związku Jeździeckiego Oficerów Artylerii Konnej
JANUSZ GŁUCHOWSKI – generał dywizji, inspektor Wyszkolenia Brygadowego Koła Młodych “Pogon”, prezes Instytutu Piłsudskiego w Londynie
STEFANIA KOSSOWSKA – pisarka
LUDWIK LAVEAUX DE MARIA – generał brygady, architekt, szef Stabu 5 Dywizji Piechoty, dowódca 8 Dywizji Piechoty
MIECZYSLAW MACKIEWICZ – generał brygady, dowódca 30 Dywizji Piechoty, oficer do zleceń Naczelnego Wodza
WŁADYSŁAWA MAJEWSKA – dziennikarka, aktora, działaczka emigracyjna, podporucznik wojska polskiego, przeszła szlak bojowy 2 Korpusu, prowadziła londyńskie biuro rozgłośni Wolna Europa
BOHDAN PODOSKI – prawnik, wicermaszałek Sejmu, sędzia Sądu Apelacyjnego w ZSRR, pracownik ambasady polskiej w ZSRR, szef Wojskowego Biura Dokumentów
JADWIGA RACZKIEWICZ – wdowa po prezydencie Władyslawie Raczkiewiczu
JERZY REKNER – komandor-porucznik, zastępca dowódczy O.R.P. “Rys”
WŁADYSLAW SCHWARZBURG-GUNTHER – ziemianin, dyplomata, poseł nadzwyczajny i minister pełnomocny w Atenach oraz przy królewskim rządzie norweskim w Londynie.
ADAM TARNOWSKI – poseł RP w Sofii, sekretarz generalny MSZ w Londynie, poseł RP przy rządzie czechosłowackim w Londynie, zalożyciel Instytutu Badań Spraw Międzynarodowych w Londynie
TADEUSZ ADAM WASILEWSKI – pułkownik dyplomowany, attache wojskowy w Jugosławii, szef Oddziału II Naczelnego Wodza
JERZY WOLKOWICKI – generał brygady, zastępca dowódcy 6 Dywizji Piechoty w Rosji i na Środkowym Wschodzie, uczestnik bitwy pod Cuszima (1905).
LUDWIK ZIEMBICKI – komandor, pułkownik

101 urodziny komandora Jana Busiakiewicza101 urodziny komandora Jana BusiakiewiczaWłada Majewska

© Antokol 2012. All rights reserved.